•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 87020032 آژوان سیستم اکبر خورمهر سنندج 1398/09/07 منقضی شده
    1 87010151 شرکت آترا آسایش روژ آسو استیفایی سنندج 1399/08/13
    2 87010037 ارتباط گستر تدبیر آسیا اشکان پرویزی سنندج 1398/02/20 منقضی شده
    3 87010148 ارتباطات سانا پرداز سعید حنیفی سنندج 1398/07/08 منقضی شده
    4 87020025 اندیشه پرداز سحر محمدی سنندج 1394/10/25 منقضی شده
    5 87010005 اهورا پرداز کردستان آرمان قوامی سنندج 1398/12/12
    6 87010014 مهندسین ایده افزار آریا مهران سیدالشهدایی سنندج 1399/08/30
    7 87010022 شرکت بانتا پرداز پویان ایوب فلاح سنندج 1398/10/22 منقضی شده
    8 87020011 پرداز رایان غرب کیوان منصوری سنندج 1394/12/07 منقضی شده
    9 87010153 شرکت تعاونی شماره 4358 پردیس علم تارا پژوهان (شعبه) سیده دلنیا سعیدی دهگلان 1398/09/07 منقضی شده
    10 87020132 پویاسیستم آرزو نوری سنندج 1398/07/30 منقضی شده
    11 87010036 شرکت تبادلات الکترونیک غرب محمدرضا قهرمانی سنندج 1399/03/01
    12 87010039 توانگران پایا پویا پارسیان رضا محمدی سنندج 1399/05/16
    13 87010034 توسعه دهندگان دنیای چابک سام نادیا اسدی سنندج 1399/09/20
    14 87010156 خوشه پرداز بیدزار محمد زکیان بیجار 1398/10/08 منقضی شده
    15 87010002 داده پردازان پورسام سامان نجفی سنندج 1398/12/08 منقضی شده
    16 87020003 داده پردازان کردستان سودمند ساعدپناه سنندج 1396/08/30 منقضی شده
    17 87010038 داده کاو معنا سید بهزاد امانی سنندج 1398/05/11 منقضی شده
    18 87010023 داده گستر عصر نوین (شعبه) سید ایمان میری سنندج 1398/12/16
    19 87020029 داده نگار آبیدر اردشیر رحمانی سنندج 1396/09/20 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.