• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره

     اسامی اعضای هیئت مدیره در پی آخرین تغییرات مصوب مجمع به شرح جدول ذیل می باشد:

      

     

     

     

    سمت

     

     

    فروشگاه/شرکت

    نام و نام خانوادگی

    رییس هیات مدیره 

    شاخه شرکت ها /رایان روش

    برهان حبیبی

    خزانه دار

    شاخه شرکت ها / خدمات مهندسی داده نگار

    الهام رحمانی

    نائب رییس

    شاخه فروشگاه/ دنیای صفر و یک

    اشکان پرویزی

    عضو هیئت مدیره

    شاخه شرکت ها / کارا کنترل هوشمند

    فرزاد فاروقی

    عضو هیئت مدیره

    شاخه فروشگاهی/ داده پرازان کردستان

    سودمند ساعدپناه

    عضو هیئت مدیره

    شاخه شرکت ها / زاگرس رایانه

    محمود شبلی

    عضو هیئت مدیره

    شاخه فروشگاهی / دریا کامپیوتر

    شنو رضایی

    عضو هیئت مدیره

    شاخه شرکت ها / کارین امواج کردستان

    فواد انصاری

    عضو هیئت مدیره

    توسعه رایانش ابری کردستان

    پیمان نویدی

    عضو هیئت مدیره

    شاخه مشاوران

    سهیل عباسی

    بازرس

     رایان تک

    محمد حبیبی

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.