• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره

     اسامی اعضای هیئت مدیره در پی آخرین تغییرات مصوب مجمع به شرح جدول ذیل می باشد:

      

     

     

    سمت

     

     

    فروشگاه/شرکت

    نام و نام خانوادگی

    رییس هیات مدیره 

    شاخه شرکت ها /رایان افزار پژوه

    اردشیر عظیمی نیا

    خزانه دار

    شاخه فروشگاهی /داده پردازان کردستان

    سودمند ساعدپناه

    نائب رییس اول

    شاخه شرکت ها / خدمات مهندسی داده نگار

    الهام رحمانی

    نائب رییس دوم

    شاخه شرکت ها /کنترل گستر کهربا

    آکو کشاورز

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.