•  
    اساسنامه سازمان

     

    دریافت فایل اساسنامه نظام صنفی رایانه ای کشور

    دریافت فایل اساسنامه نظام صنفی رایانه ای استان

     

    سوالات متداول:

     

    1-وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایا نه ای استان کردستان  چیست؟

    پاسخ: تاسیس نظام صنفی رایانه ای استان کردستان ، انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس

    2- مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایانه ای چگونه اداره میشود؟

    پاسخ : توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رییس ، یک منشی و دو ناظر اداره میشود  که این افراد نمیتوانند داوطلب  انتخابات هیئت مدیره و بازرس باشند

    3- جه شرکتهایی میتوانند برای مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایانه ای ثبت نام کنند؟

    پاسخ : کلیه شرکتهایی که با موضوعات مرتبط با رایانه و فن آوری اطلاعات که رسما در اداره ثبت استان به ثبت رسیده اند میتوانند در مجمع عمومی موسس نطام صنفی رایانه ای ثبت نام کنند.

    4- چه فروشکاههایی میتوانندبرای مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایانه ای ثبت نام کنند؟

    پاسخ : کلیه فروشکاههایی که با موضوعات مرتبط با رایانه و فن آوری اطلاعات دراای پروانه کسب از اتحادیه ذیربط هستند میتوانند در مجمع عمومی موسس نطام صنفی رایانه ای ثبت نام کنند.

    5-چه کسانی میتوانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره  نظام صنفی رایانه ای استان شوند؟

    پاسخ :در مورد شرکتها فقط سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره  و در مورد فروشگاهها دارندگان پروانه  میتوانند داوطلب هیئت مدیره یا بازرس انجمن باشند.

    6-آیا کارمندان رسمی دولت میتوانند در هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان  عضو شوند؟

    پاسخ: خیر ، منع قانونی دارد.

    7-آیا دریافت مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای برای فعالیت در این رشته الزامی است؟

    پاسخ: کلیه کسانی که به فعالیتهای تجاری رایانه ای  مجاز مشغول هستند (شامل شرکتها و فروشگاههای رایانه ای)  باید مجوز فعالیت خود را از نظام صنفی رایانه ای دریافت دارند
    8- ترکیب اعضای هیئت مدیره چکونه است؟

     9-آیا یک نفر همزمان میتواند هم عضو  هیئت مدیره باشد هم بازرس؟
    پاسخ: خیر
    10- اعضاء هیئت مدیره  نظام صنفی چگونه انتخاب میشوند؟
    پاسخ : در دوره اول  اعضاء هیت مدیره هر شاخه  توسط حاضرین  مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایانه ای استان (اعضاء همان شاخه)  برای مدت 3 سال انتخاب میشوند
    11- بازرس نظام صنفی رایانه ای چگونه انتخاب میشود؟
    پاسخ: بازرس نظام صنفی رایانه ای استان در دوره اول توسط کلیه اعضاء حاضر در مجمع عمومی موسس ( شرکتها و فروشگاهها) برای مدت 1 سال انتخاب میشود 
    12-  آیا مشاوران برای شرکت در هیئت مدیره های استانی و  شورای مرکزی دوره اول  انتخاب میشوند؟ 
    پاسخ: با توجه به عدم وجود زیر ساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران ، هیئت مدیره های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون  حضور نمایندگان این شاخه تشکیل میشود

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.