•  
    دستورالعمل عضویت اشخاص حقیقی

    حسب مصوبه شماره 21185/ت 26089 ﻫ مورخ 24/04/1383 هیأت وزیران و مصوبه شورای عالی انفورماتیک کشور، اشخاص حقیقی واجد شرایط عضویت در سازمان در چهار رده کارشناس، مشاور رتبه3 ، مشاوره رتبه2 و مشاور رتبه1، رتبه بندی خواهند گردید. متقاضیان محترم برای دریافت کد عضویت و کسب رتبه کارشناسی باید مدارک زیر را به دبیرخانه سازمان ارایه نمایند.

    1. پرکردن فرم درخواست عضویت در بخش "ثبت نام بر خط" اعضای حقیقی
    2.  بررسی و کنترل مدارک توسط مسئول سایت سازمان و اطلاع رسانی از طریق ایمیل جهت تکمیل مراحل ثبت نام
    3. واریز مبلغ 500,000 ریال ورودیه و حق عضویت سالیانه 325,000 ریال به شماره حساب 4944146616  نزد بانک ملت به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کردستان و الصاق تصویر فیش واریزی یا حواله اینترنتی، در پورتال یا آدرس ایمیل: nsr.kurdistan@gmail.com

    توجه: برای مشاوران سازمان، حق ورودی 1500000 ریال و حق عضویت 800000 ریال است.

    برای اشخاص حقیقی ، حق ورودی 750000 ریال و حق عضویت 500000 ریال است.

    توضیح : به استناد مصوبه شورای عالی انفورماتیک در خصوص دستورالعمل احراز رتبه مشاوره و ناظر در قراردادهای انفورماتیکی حداقل سابقه کار برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس:

    1- نرم افزار (مهندسی و علوم)

    2- سخت افزار (مهندسی و علوم)

    3- کامپیوتر، ماشینهای محاسب، سیستم های اطلاعاتی ، انفورماتیک و مهندسی سیستم

    4- کاربرد کامپیوتر

    5- ریاضی و گرایش یا کاربرد کامپیوتر

    6- اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات

    7- برق و الکترونیک، دیجیتال، کنترل

    8- برق و مخابرات

    9- انتقال داده ها

    10- مهندسی صنایع

    دو سال و برای دارندگان مدارک تحصیلی غیر مرتبط با احتساب 3 سال تجربه اضافه، پنج سال می باشد.

    سامانه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کردستان

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.