• بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

    کد: 27465
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
    منبع خبر: ریاست سازمان
    تعداد بازدید: 206
    در جهت بهره مندی عموم بدهکاران سازمان از قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب من جمله اعضای تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان بدینوسیله به استحضار میرساند :

    با عنایت به ماده 2 مصوبه شماره 128297/ت 53869/هـــ مورخ 1395/10/15 و مصوبه شماره 20191/ت/6540هـــ مورخ 1398/02/24 هیات محترم وزیران و در راستای اجرای آئیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ، کلیه کارگاه های فعال (تولیدی ، خدماتی ، صنعتی و معدنی) با رعایت ماده 4 مصوبه مذکور مبنی بر تایید از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی مشمول بخشودگی جرائم بوده و شرکت های عضو آن سازمان از این قاعده مستثنی نمی باشند.

    لذا با توجه به مراتب فوق الذکر کلیه کارفرمایان مدیون می توانند تا تاریخ 1398/06/13 نسبت به ارائه درخواست بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به شعب تابعه سازمان مراجعه که در صورت احراز شرایط مندرج در مصوبات فوق الاشاره و بخشنامه شماره 1000/98/4181 مورخ 1398/03/26 ، مشمول قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب می گردند.

    ابلاغ به نصر کردستان مورخ 1398/06/17 شماره 383/ص ک/98

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
   • بنرهای سمت چپ زیرپورتال

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.