•  
    اعضای حقوقی - پرداز رایان غرب
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: پرداز رایان غرب
    کد عضویت: 87020011
    مدیر: کیوان منصوری
    تلفن : 08733291544
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.