•  
        اعضای حقوقی - اندیشه پرداز
        مشخصات حقوقی
        نام کامل: اندیشه پرداز
        کد عضویت: 87020025
        مدیر: سحر محمدی
        تلفن : 08733228128
        تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
        استان  / شهر : کردستان/سنندج
        آدرس وب سایت:
        توضیحات
         
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.