•  
    اعضای حقوقی - اندیشه پرداز
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: اندیشه پرداز
    کد عضویت: 87020025
    مدیر: سحر محمدی
    تلفن : 08733228128
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.