•  
    اعضای حقوقی - نوین انفورماتیک
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: نوین انفورماتیک
    کد عضویت: 87020004
    مدیر: پژمان باختر
    تلفن : 08733237104
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.