•  
    اعضای حقوقی - دریا کامپیوتر
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: دریا کامپیوتر
    کد عضویت: 87020019
    مدیر: شنو رضایی
    تلفن : 08733230226
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.