•  
    اعضای حقوقی - پویا سیستم
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: پویا سیستم
    کد عضویت: 87020026
    مدیر: آرزو نوری
    تلفن : 08733288535
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.