•  
    اعضای حقوقی - رایان پویش سنندج
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: رایان پویش سنندج
    کد عضویت: 87020027
    مدیر: یاسررسولی
    تلفن : 08733289000
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.