•  
    اعضای حقوقی - رایان روش
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: رایان روش
    کد عضویت: 87020010
    مدیر: نادر حبیبی
    تلفن : 08731800
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.