•  
    اعضای حقوقی - رایان تک
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: رایان تک
    کد عضویت: 87020005
    مدیر: محمد حبیبی
    تلفن : 08733230002
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.