•  
    اعضای حقوقی - زاگرس رایانه
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: زاگرس رایانه
    کد عضویت: 87020009
    مدیر: محمود شبلی
    تلفن : 08733285485
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.