•  
    اعضای حقوقی - سبز کامپیوتر
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: سبز کامپیوتر
    کد عضویت: 87020017
    مدیر: جلال خانزاد
    تلفن : 08733230405
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.