•  
    اعضای حقوقی - سامانه پرداز وستا
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: سامانه پرداز وستا
    کد عضویت: 87010044
    مدیر: سیامک چوپانی
    تلفن : 08733243549
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت: vastaco.ir
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.