•  
    اعضای حقوقی - هوشمند بهپرداز آبیدر
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: هوشمند بهپرداز آبیدر
    کد عضویت: 87010042
    مدیر: سید محمد ماجد نقشبندی
    تلفن : 08713283885
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۰۴/۱۸
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت: www.hba-co.ir
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.