•  
    اعضای حقوقی - کامپیوتر پایش
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: کامپیوتر پایش
    کد عضویت: 87020028
    مدیر: اکبر رسولی
    تلفن : 08733283799
    تاریخ انقضای عضویت:
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.