•  
    اعضای حقوقی - داده پردازان کردستان
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: داده پردازان کردستان
    کد عضویت: 87020003
    مدیر: سودمند ساعدپناه
    تلفن : 08733661295
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.