•  
    اعضای حقوقی - فروشگاه کامپیوتر موج پرداز
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: فروشگاه کامپیوتر موج پرداز
    کد عضویت: 87020021
    مدیر: هادی اله ویسی
    تلفن : 08713236509
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.