•  
    اعضای حقوقی - فروشگاه کلیک سیستم
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: فروشگاه کلیک سیستم
    کد عضویت: 87020002
    مدیر: سعدی حسینی
    تلفن : 08713291950
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.