•  
    اعضای حقوقی - گروه طراحان سرگرمی ژوری مانگ
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: گروه طراحان سرگرمی ژوری مانگ
    کد عضویت: 87010045
    مدیر: محمد حیدری
    تلفن : 08733249517
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت: www.Zhoorimaang.com
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.