•  
    اعضای حقوقی - صدا و سروش کردستان
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: صدا و سروش کردستان
    کد عضویت: 87010040
    مدیر: محمدعادل عزیزنژاد
    تلفن : 08734533330
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
    استان  / شهر : کردستان/مریوان
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.