•  
    اعضای حقوقی - داده کاو معنا
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: داده کاو معنا
    کد عضویت: 87010038
    مدیر: سید بهزاد امانی
    تلفن : 08733283403
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت: dadekavmana.ir
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.