•  
    اعضای حقوقی - توانگران پایا پویا پارسیان
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: توانگران پایا پویا پارسیان
    کد عضویت: 87010039
    مدیر: رضا محمدی
    تلفن : 08733247333
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.