•  
    اعضای حقوقی - فروشگاه کام تک
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: فروشگاه کام تک
    کد عضویت: 87020031
    مدیر: علی مرادی
    تلفن : 08735534477
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
    استان  / شهر : کردستان/کامیاران
    آدرس وب سایت: www.kamtech.ir
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.