•  
    اعضای حقوقی - شرکت تبادلات الکترونیک غرب
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: شرکت تبادلات الکترونیک غرب
    کد عضویت: 87010036
    مدیر: محمدحسین رسولی
    تلفن : 08733234931
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت: www.witc.ir
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.