•  
    اعضای حقوقی - شرکت فن آوران تکثیر اکباتان
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: شرکت فن آوران تکثیر اکباتان
    کد عضویت: 87010033
    مدیر: نبی کریمی
    تلفن : 08733159199
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت: www.Ekbatantech-co.ir
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.