•  
    اعضای حقوقی - داده نگار آبیدر
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: داده نگار آبیدر
    کد عضویت: 87020029
    مدیر: اردشیر رحمانی
    تلفن : 08733776143
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.