•  
    اعضای حقوقی - توسعه دهندگان دنیای چابک سام
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: توسعه دهندگان دنیای چابک سام
    کد عضویت: 87010034
    مدیر: آرام حیدری
    تلفن : 08733777146
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت: http://www.samdevelopers.ir
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.