•  
    اعضای حقوقی - فنی مهندسی پاد
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: فنی مهندسی پاد
    کد عضویت: 87010035
    مدیر: سینا یوسفی
    تلفن : 08733285749
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت: http://paad.ir
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.