•  
    اعضای حقوقی - شرکت زاگرس رایانه سنندج
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: شرکت زاگرس رایانه سنندج
    کد عضویت: 87010031
    مدیر: محمود شبلی
    تلفن : 08733285485
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.