•  
    اعضای حقوقی - شرکت توسعه رایانش ابری کردستان
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: شرکت توسعه رایانش ابری کردستان
    کد عضویت: 87010028
    مدیر: پیمان نویدی
    تلفن : 08733289319
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۰۸/۱۹
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت: www.kurdcloud.ir
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.