•  
    اعضای حقوقی - مرکزماشین های اداری ورایانه ای سنه گستر آبیدر
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: مرکزماشین های اداری ورایانه ای سنه گستر آبیدر
    کد عضویت: 87010029
    مدیر: صلاح عبادی
    تلفن : 08733243744
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۰۸/۱۹
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.