•  
    اعضای حقوقی - کاسپین سازه صنعت هما
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: کاسپین سازه صنعت هما
    کد عضویت: 87010030
    مدیر: سهراب کنعانی
    تلفن : 08736236932
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
    استان  / شهر : کردستان/سقز
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.