•  
    اعضای حقوقی - سامانه پرداز کردستان
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: سامانه پرداز کردستان
    کد عضویت: 87010027
    مدیر: امیر مالک
    تلفن : 08733232083
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.