•  
    اعضای حقوقی - شرکت خدمات اشتغال و کارآفرینی آرکا پشتیبان غرب
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: شرکت خدمات اشتغال و کارآفرینی آرکا پشتیبان غرب
    کد عضویت: 87010043
    مدیر: رئوف رحیمی
    تلفن : 08733784090
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.