•  
    اعضای حقوقی - دانا رایانه
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: دانا رایانه
    کد عضویت: 87020024
    مدیر: زاهد افراسیابیان
    تلفن : 08733249400
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.